fb_analytics
Logo
Αρχική Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 


Ο καταναλωτής υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει προσεκτικά χωρίς να καταστρέψει τη συσκευασία και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των εξαρτημάτων που περιγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση που διαπιστώσει εξωτερικά, λειτουργικά ή αισθητικά ελαττώματα, δικαιούται να υπαναχωρήσει ή να επιστρέψει το προϊον στην αρχική του συσκευασία και να λάβει ένα καινούριο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. 


ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 


Λόγοι επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντος με καινούριο είναι οι ακόλουθοι: 


1. Να έχει παραδοθεί άλλο προϊόν από αυτό που αναγράφεται στην αρχική παραγγελία λόγω λάθους στη διαδικασία, την τιμολόγηση, την αποστολή, ή αν στα προϊόντα προκλήθηκαν ελαττώματα κατά τη μεταφορά, όταν αυτή γίνεται από συνεργεία της εταιρείας ή από μεταφορική εταιρεία του συνεργαζόμενου δικτύου. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω πρακτορείου επιλογής του πελάτη και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στο πρακτορείο της επιλογής του πελάτη την ευθύνη φέρει το αντίστοιχο πρακτορείο μεταφορών. 


2. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος / ελάττωμα για τα οποία φέρει την ευθύνη ο κατασκευαστής (για να διαπιστωθεί το κατασκευαστικό ελάττωμα και να γίνει η αντικατάσταση των προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να μας αποστείλει φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω email στο info@sweetmaison.gr) 


3. Κατά τη παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή μέρους αυτής (στη περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί τη παραλαβή του προϊόντος από τη μεταφορική εξαρχής και να ζητήσει αντικατάσταση από την εταιρεία μας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας). 


4. Σε περίπτωση που το υπό επιστροφή προϊόν έχει αποσταλεί με μεταφορική ή courier του επιλέχθηκε από τον καταναλωτή, θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν αυτό και πάλι στην έδρα μας με την ίδια μεταφορική εταιρεία, ακόμη και σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος. 


Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SWEET MAISON μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  SWEET MAISON και η μεταφορά πραγματοποιείται με μεταφορική που θα υποδείξει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στην αρχική τους συσκευασία αμοντάριστα. Τυχόν υπέρμετρης καθυστέρησης εκ μέρους του καταναλωτή της επιστροφής των προϊόντων σημαίνει αυτοδικαίως απώλεια του δικαιώματος αντικατάστασης και αποδοχής των προϊόντων ως έχουν. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του σε άρτια κατάσταση (‘’as new’’). 


Πριν από κάθε επιστροφή προϊόντος, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON στο 2351102909 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου www.sweetmaison.gr. 


Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: Συγκεκριμένα: 


- Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι ελαττωματικό μπορείτε να αποστείλετε το προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής αρκεί να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία επιστροφής με τη διαδικασία μεταφοράς. Εάν ο καταναλωτής επέλεξε να παραλάβει το προϊόν με μεταφορική εταιρεία της δικής του επιλογής, υποχρεούται να το επιστρέψει με την ίδια μεταφορική εταιρεία. Εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, το αντικαθιστούμε , το συντομότερο δυνατόν και άνευ εξόδων για τον καταναλωτή (με την επιφύλαξη πάντα της ύπαρξης διαθεσιμότητας) με εξαίρεση προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον εισαγωγέα, οπότε θα πρέπει να αποδεχτεί και αυτός την επιστροφή και αντικατάσταση. 


- Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος προϊόν, σας το αντικαθιστούμε με το ορθό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος. 


Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως υπαναχώρηση από την συναλλαγής εφόσον ο πελάτης το προτιμήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη. 


Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON, θα πραγματοποιείται εντός εύλογης προθεσμίας και κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας. 


Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλειπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον καταναλωτή έναντι του χρηματικού ποσού που θα καθοριστεί από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του καταναλωτή. 


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 


Όταν πραγματοποιείται την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sweetmaison.gr της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SWEETMAISON, και μετά την επικύρωση αυτής με τη κατάθεση χρημάτων, διατηρείται το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών που άρχεται είτε από την επομένη της παραγγελίας σας είτε από την επομένη που περιέλθει το προϊόν στην φυσική κατοχή σας. Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή. Το προϊόν επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με πλήρη τα υλικά συσκευασίας του, αμοντάριστο, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και με την αρχική του συσκευασία σε καλή κατάσταση. 


Η υπαναχώρηση πραγματοποιείται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. 


Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και της τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της κατάστασης των προϊόντων κατά την επιστροφή. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, και εφόσον το προϊόν ελεγχθεί όταν φτάσει στην έδρα μας και όλα έχουν καλώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. 


Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEETMAISON πραγματοποιείται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ενώ η επιστροφή του τιμήματος που έχει καταβληθεί από το πελάτη πραγματοποιείται και πάλι εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON προς τον πελάτη. Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  SWEET MAISON. 


Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία αν προέβη σε χρήση διαφορετική από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWEET MAISON δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. 


ΕΓΓΥΗΣΗ


Παρέχεται στον καταναλωτή ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία.


Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού και η έναρξη της ισχύς της είναι η ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς, που αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς.


Μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόν καλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, θα φροντίσουμε για την επισκευή και αν αυτό δεν είναι δυνατό, για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν υπάγεται πλέον στη γκάμα μας, η αντικατάσταση θα γίνει με άλλο, παραπλήσιο προϊόν.


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 


Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν αναγνωρίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 


1) Την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης. 


2) Την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων. 


3) Την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία. 


4) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους δεν εντάσσεται εντός του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό το προϊόν μεταχειρισμένο. 


5) Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε από την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή. 


6) Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΠΛΑ SWEET MAISON, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή. 


 7) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας, στρωματά, μαξιλάρια, λευκά είδη κ.τ.λ. 


8) Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, ακόμα και εάν έχουν ανοιχτεί. 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 


1. Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη (μη προσεκτικής απομάκρυνσης της συσκευασίας του, λανθασμένου μονταρίσματος, μη ενδεδειγμένης χρήσης κ.τ.λ.) 


2. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί 


3. Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλο το περιεχόμενο αυτής (εξαρτήματα και οδηγίες συναρμολόγησης) 


4. Για τα είδη που έχουν ειδική εργοστασιακή συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή φθαρεί η συσκευασία τους 


5. Να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπελάκια ή σημάνσεις μάρκας κ.λ.π. που ενδέχεται να έχουν επάνω τους τα προϊόντα 


6. Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από αντίγραφο τιμολογίου ή από την απόδειξη λιανικής αγοράς Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 


Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό σας εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς. 


Η επιστροφή του αντιτίμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τις 14 ημερολογιακές ημέρες από τον έλεγχο των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων με email και εμείς δεχτούμε την επιστροφή τους και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στo κεντρικά γραφεία μας στην Κατερίνη Πιερίας και έχουν ελεγχθεί. 


Για να γίνει επιστροφή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται κατά την γραπτή ενημέρωση με email να μας γνωστοποιήσετε αρ. λογαριασμού σε συγκεκριμένη τράπεζα και όνομα δικαιούχου / ων του λογαριασμού. Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.